Rederiforbundet og MDG kritiserer regjeringen for å motarbeide klimatiltak

Etter et internasjonalt klimamøte forrige uke retter Rederiforbundet og MDG sterk kritikk mot regjeringen og mener at Norge jobber imot utslippskutt i skipsfarten.

KRITISERER ROTEVATN: Administrerende direktør i Rederiforbundet, Harald Solberg, mener regjeringen med Sveinung Rotevatn i spissen er hinder for internasjonale klimatiltak kommer på plass i skipsnæringen.
 • Malene Emilie Rustad
Publisert:

På et klimamøte i regi av FNs internasjonale maritime organisasjon, Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO), foreslo skipsfartsnæringen en selvpålagt avgift på fossilt drivstoff. Inntektene var tenkt til et fond for klimateknologi. Forslaget ble stemt ned.

Medlemslandene var der for å diskutere hvordan skipsfarten skal redusere sine utslipp i tråd med en klimastrategi som ble vedtatt i 2018.

Møtet konkluderte med en tidsplan for å diskutere langsiktige klimatiltak, og med et vedtak om å forberede energieffektiviteten i internasjonal skipsfart med totalt 11 prosent frem til 2026. De klarte derimot ikke å enes om mål for perioden 2027–2030.

Rederiforbundet er skuffet over utfallet av møtet og kritiserer den norske regjeringen for å aktivt kjempe imot strengere krav til utslippskutt i skipsfarten.

– Regjeringen går mot et forslag som kan gi et mer klimavennlig drivstoff, noe skipsnæringen etterspør, sier administrerende direktør Harald Solberg i Rederiforbundet til E24.

Solberg oppfordrer regjeringen og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn til å legge om kursen.

– Norge argumenter for et kvotesystem, men vi er skeptiske til dette ettersom det vil favorisere de store rederiene hvor store utslippskutt er mulig. Det mest effektive er en avgift på CO₂, og investeringer i alternative energibærere som hydrogen og ammoniakk, sier han.

Les også

Norske shippingbanker ligger bak egne utslippsmål

Ønsker strengere klimakrav

Solberg mener det er uforståelig at regjeringen ikke kjemper for høyere klimaambisjoner på et globalt nivå.

– For å klare å komme i mål så må man være villige til å ta i bruk virkemidler som kan virke utradisjonelle, sier han.

Internasjonal skipsfart står for 2,9 prosent av verdens klimagassutslipp. Innen 2050 skal totalutslippene halveres. Men ettersom ingen land «eier» utslippene fra skipsfarten, er et internasjonalt samarbeid avgjørende for å oppnå nødvendige utslippskutt.

Solberg sier at næringen er utålmodige etter å omstille seg for å senke klimagassutslippene. Norske rederier har satt seg ambisjoner om å være klimanøytrale innen 2050.

En internasjonal avgift på drivstoff for alle som bruker fossilt brensel vil kunne generere opp mot 50 milliarder kroner til forskning og utvikling av ny klimateknologi i løpet av 10 til 15 år, ifølge Rederiforbundet.

Les også

Dronningen om cruiseutslipp i fjordene: – Du går faktisk i eksos

– En skamløs klimabløff

Også MDG retter skarp kritikk mot regjeringen.

– Norge slår seg på brystet og virker fremoverlent, men den glassklare realiteten er at Norge er blant dem som bidrar til at man sleper beina etter seg. Norge burde støtte de mest ambisiøse forslagene, og da er det ironisk at vi stemmer ned forslagene som kan bidra til å få ned klimagassutslipp, sier energipolitisk talsperson Ask Ibsen Lindal i MDG.

EN BLØFF: Energipolitisk talsperson i MDG, Ask Ibsen Lindal, mener at regjeringen saboterer for gjennomføringen av viktige klimatiltak.

Lindal mener regjeringen smykker seg med gjennomslag og skjønnmaler Norges rolle og ambisjoner i de internasjonale IMO-forhandlingene.

– Rotevatn har gått hardt ut og sagt at vi har fått gjennomslag i IMO. Men det finnes ingen klare krav, ingen sanksjonsmuligheter. Det viktigste er delmålene frem til 2030, og de ble ikke noe av, sier han.

– Det er en skamløs klimabløff hele den retorikken som er blitt ført av Norge innen internasjonal shipping, sier Lindal.

Les på E24+

Ny rapport: Utslippene fra skipsfarten må i null innen 2050

Mener Norge er en pådriver

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (v) skriver at Norge, og andre «pådriverland» arbeider for å etablere en betydelig karbonpris og strenge krav til utslipp fra internasjonal skipsfart, i tråd med de klimamålene.

– Rederinæringen må belage seg på langt mer kraftfulle krav enn det de foreslår for seg selv, for at nødvendige nullutslippsløsninger skal innføres raskt nok. Forslaget deres om en minimal CO2-avgift på drivstoff som skal gå tilbake til forskning og utvikling i skipsfarten kan ikke garantere for at utslippsmålene nås, skriver Rotevatn.

PÅDRIVER: Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (v) mener Norge er et pådriverland i IMO-forhandlingene.

– Vi må sørge for at IMO bruke tiden på å forhandle fram krav og karbonpris som sørger for at de nødvendige endringene reelt sett skjer. Vi kan ikke støtte forslag som spenner beina for dette

Han påpeker at klimakravene IMO vedtok forrige uke vil sikre målet om minst 40 prosent mer drivstoffgjerrige skip innen 2030.

– Norge har vært en pådriver for å få til dette. De nye kravene trer i kraft 1. november 2022, og IMO har etablert en prosess for å sikre god håndheving og styrking av kravene midtveis i perioden, sier Rotevatn.

– De nye klimakravene er et viktig første steg, som medfører utslippsreduksjon fra internasjonal skipsfart. Men IMO har også vedtatt at vi skal videre og har skrudd opp tempoet, sier han.

Les på E24+

Foreslår internasjonalt CO2-fond for shipping

Publisert:
Gå til e24.no

Det grønne skiftet

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet

Her kan du lese mer om

 1. Rederiforbundet
 2. MDG
 3. Skipsfart
 4. Drivstoff
 5. Utslipp

Flere artikler

 1. Ut mot Arbeiderpartiets klimapolitikk: – Har ikke noe å komme med

 2. EU lanserer ny klimapakke. Dette betyr den for norsk næringsliv.

 3. Mener Norge må gjøre langt større klimakutt: – En klimabombe

 4. Ny rapport: Ammoniakk pekes ut som den beste drivstoffløsningen for skipsfart

 5. Jekket opp 2019-utslippene etter statistikkfeil: Norges klimautslipp falt i coronaåret 2020