– Småaksjonærene har vært fortvilet og forbannet

Aksjonærjubel etter Børsens sjeldne «nei» til Evry.

<p><b>FIKK SJELDENT «NEI»:</b> Oslo Børs har avvist Evrys søknad om stryking av selskapets notering.<br/></p>

FIKK SJELDENT «NEI»: Oslo Børs har avvist Evrys søknad om stryking av selskapets notering.

– Vi er fornøyde med at Oslo Børs effektivt har grepet inn for å beskytte interessene til Evrys minoritetsaksjonærer, sier Nicolas Dautigny i Polygon til E24.

Investeringsselskapets fond er blant de mindre eierne i den norske IT-bedriften, hvis søknad om avnotering på Oslo Børs har blitt avvist.

Polygon har vært blant motstanderne av strykning av aksjen, og har tidligere opplyst at de ser seg best tjent med at selskapet fortsatt er notert.

Resonnementet er at reglene for børsnoterte selskaper sikrer aksjonærene bedre innsyn.

– Vi håper at dette vil oppmuntre styret i Evry og majoritetseieren Apax til å virkelig fokusere på interessene til minoritetsaksjonærene og å holde seg til normale standarder for selskapsstyring, sier Dautigny.

Polygon kontrollerer drøyt 7,7 millioner aksjer i Evry, ifølge vedtaket fra Oslo Børs. De stemte mot forslaget om strykning sammen med Blackwell Partners.

– Fortvilet og forbannet

Polygon får støtte fra Aksjonærforeningen.

– Vi har hatt flere henvendelser fra medlemmer som har vært vekselvis fortvilet og forbannet over at selskapet har søkt om delisting. Det er ingen tvil om at disse har vært veldig godt fornøyde med børsstyrets beslutning, sier styreleder Bernt Bangstad.

Han legger til at dette er i tråd med hans egen mening om hva som er en riktig vurdering, situasjonen tatt i betraktning.

– Man delister ikke et selskap med flere hundre aksjonærer. Disse har fått tilbud om å bli kjøpt ut, men har avslått fordi Evry er en reise de gjerne vil være med på videre. Om selskapet hadde blitt tatt av børs, hadde minoritetsaksjonærene vært i en mye dårligere situasjon, sier han.

Over 600 aksjonærer

Nettopp hensynet til minoritetsaksjonærene er bakgrunnen for vedtaket fra Oslo Børs.

– Det er relativt mange aksjonærer igjen, og vi mener at interessene deres best ivaretas med en fortsatt notering, sier informasjonssjef Geir Harald Aase i Oslo Børs.

Omtrent 12 prosent av aksjene i Evry eies av andre enn Apax. Polygon og Blackwell eier omtrent seks prosent samlet, mens de øvrige seks prosentene er spredt på omtrent 650 aksjonærer.

«Ved en strykning vil aksjonærene i selskapet miste den beskyttelse som ligger i børs- og verdipapirlovgivningen og tilsynet med dette. Allmennaksjelovens regler vil gi aksjonærene en viss beskyttelse også utenfor børs, men denne er samlet sett svakere», skriver Oslo Børs i vedtaket.

Det påpekes videre at strykning vil gjøre det vanskeligere og mindre gjennomsiktig å handle i aksjen, og at det må forventes at likviditeten reduseres ytterligere.

Avgjørelsen må kunne sies å være sjelden: E24 får opplyst at ingen søknader om strykning har blitt avvist de siste tre årene.

– Ingen kommentar

Evry vurderer nå å anke beslutningen, hvilket kan gjøres innen en frist på 14 dager.

– Utover det har jeg ingen kommentar, sier avtroppende finansdirektør Knut E. Røsjorde i Evry.

Aksjonærforeningen er klare i sin anbefaling til hvordan selskapet burde håndtere situasjonen:

– Fra Aksjonærforeningens side mener vi at den beste løsningen er at selskapet erkjenner at de har en lang rekke småaksjonærer, tar konsekvensen av børsnoteringen og aktivt søker å få en likvid og spennende aksje, sier Bernt Bangstad.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

Per Valebrokk, ansvarlig redaktør E24

På forsiden nå