Hav og sjømat

ILA-virus påvist ved Mowi-anlegg i Møre og Romsdal

25.09.20