NÆRINGSLIV

Finansdepartementet foreslår forskriftsendringer i kontantstøtteordningen

01.07.21