Norsk økonomi

Dette er statens inntekter og utgifter i 2022

12.10.21