DET GRØNNE SKIFTET

Her lagar dei verdas største flytande vindkraftanlegg

23.03.21