Hav og sjømat

Milliardresultat for Cermaq: Mener verdien er nær tredoblet etter at staten solgte

23.10.21