INTERNASJONAL ØKONOMI

Donald Tusk: – EU enig om å utsette brexit i inntil tre måneder

28.10.19