DET GRØNNE SKIFTET

Sprengkulden krever mye strøm: Svenskene fyrte opp oljekraftverk

13.02.21