Hav og sjømat

Årets skreisesong kan bli katastrofe for norsk fiskerinæring

22.01.21