Det grønne skiftet

Store mengder plastavfall fra Haukeland brennes hver dag. Ekspert er kritisk.

02.08.21