Olje og energi

Oljerørledning utenfor California kan ha lekket olje i ett år

09.10.21