Det grønne skiftet

Nicolai H. Grieg vil bli først i verden med ammoniakkskip

15.11.21