Det grønne skiftet

Erling kjøpte egen vindmølle – tjente inn investeringen på åtte år

10.10.21