HAV OG SJØMAT

Investerer milliarder i to laksefabrikker på land i Ryfylke

21.01.21