Norsk økonomi

Esso legger ned ett av Norges to oljeraffinerier – 200 mister jobben

27.04.21