DET GRØNNE SKIFTET

Finansbransjen vokser kraftig i Bergen. Én type studenter er særlig etterspurt.

29.04.21