Det grønne skiftet

Verdens største oljeselskaper med felles klimamål

20.09.21