OLJE OG ENERGI

Kraftig oppgang i produksjonen av vindkraft

20.01.21