Næringsliv

Berlin stemte for tvangsovertagelse av utleieboliger

27.09.21