Det grønne skiftet

Analytiker: Vil ta årevis før Equinor tjener på fornybarsatsingen

31.07.21