Olje og energi

Vil ikke stanse kraft fra land til sokkelen

12.11.21