Næringsliv

9 milliarder i støtte fra Innovasjon Norge i fjor

02.01.22