NÆRINGSLIV

Norsk SpaceX-selskap har fått navn etter Musks megaprosjekt

16.05.21