Det grønne skiftet

Nå vil halvparten under 40 år ha kjernekraft i Norge

06.06.21