Hav og sjømat

Nytt lovforslag: Regjeringen vil sikre sjøfolk norsk lønn i norske farvann

29.05.22