OLJE OG ENERGI

Dette feltet skal produsere i 20 år til

23.02.21