NÆRINGSLIV

– Å treffe færre folk i mindre settinger, har åpenbart også gode sider

05.12.20