Det grønne skiftet

UiS-toppar i klimautval: – Reduksjon av oljeproduksjon er nest best

23.08.21