DET GRØNNE SKIFTET

Vil ikke ta Equinor av børs

02.03.21