Olje og energi

Villig til å ofre olje for å øke gasseksporten enda mer

17.03.22