Hav og sjømat

Norsk selskap med på laget når verdenshavene skal renskes for plast

14.07.21