NORSK ØKONOMI

Han var permittert i store deler av 2020. I 2021 kan han se langt etter feriepengene.

11.01.21