Det grønne skiftet

Ministeren møtte samene på Fosen: – Jeg har mottatt budskapet

12.11.21