Næringsliv

Fortsatt mangel på enkelte varer

07.09.21