NÆRINGSLIV

Volkswagen-sjefen advarer mot å ende opp som Nokia

14.11.20