Næringsliv

Sykepleierstreik endte uten en krone ekstra

27.08.21