NORSK ØKONOMI

Når ble statlig kapitaltilførsel det samme som direkte statlig eierskap?

29.04.21