Olje og energi

Oljeleverandør fra «full krise» til «veldig godt år» i fjor

15.09.21