Olje og energi

80 millioner til nytt petroleumssenter i Stavanger

10.12.21