DET GRØNNE SKIFTET

Et slikt skip er aldri blitt bygget før. Om tre år kan det seile inn Oslofjorden

24.03.21