Internasjonal økonomi

Høyeste inflasjon i eurosonen siden 2008

01.10.21