Internasjonal økonomi

Rubelen styrkes til førkrigsnivå tross sanksjoner

07.04.22