Det grønne skiftet

Oljefondet vil fortsatt eie utslippstunge aksjer: – Norges Bank skal være en pådriver

21.12.21