NÆRINGSLIV

Eksportkreditt Norge og GIEK slås sammen

12.02.21