HAV OG SJØMAT

25 havbruksbedrifter tapte søksmål mot staten

17.03.21