Det grønne skiftet

– På mirakuløst vis fikk hun oss alltid forbi køen på utestedene

20.11.21