Det grønne skiftet

Norsk batterifeber kan gi titusenvis av nye arbeidsplasser. Men det er usikkert om satsingene vil få nok strøm.

24.11.21