Det grønne skiftet

Hitecvision-selskap skifter navn for å gå fra olje til havvind

10.12.20