DET GRØNNE SKIFTET

Etterlyser grønn industriavtale med staten: Tror eksportverdien kan dobles

08.02.21